Verhuur, verkoop en werkplaats
Bel ons op
0561 - 700 205

Waarom moet ik een kopie rijbewijs en paspoort opsturen?

Waarom heeft Noorderzon Campers mijn kopie ID en rijbewijs nodig?

De verzekeraar vraagt van ons om van alle huurders en bestuurders een kopie rijbewijs en paspoort/ID-kaart te maken.
I.v.m. identiteitsfraude vindt niet iedereen dat prettig. Dat begrijpen wij, maar we moeten ook aan de eis van de verzekeringsmaatschappij voldoen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de door u verstrekte documenten.

Wat kunt u doen om fraude te voorkomen?

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met hulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. Ook als u de KopieID app niet gebruikt, kunt u uw legitimatie- of rijbewijs veilig bij ons aanleveren:

  • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Graag het rijbewijsnummer niet doorhalen. Dit hebben we nodig voor het controleren van de geldigheid van uw rijbewijs.

 

KopieID voorkom fraude voorbeeldKopieID voorkom fraude voorbeeld KopieID voorkom fraude voorbeeld