Verhuur, verkoop en werkplaats
Bel ons op
0561 - 700 205

Privacy policy

Hoe gaat Noorderzon Campers met uw gegevens om?

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Noorderzon Campers kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Noorderzon Campers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Noorderzon Campers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres, locatie, apparaatgegevens en de pagina’s van onze website die u bezoekt (hierna te noemen ‘statistiek Google Analytics’)
 • Uw bankgegevens (IBAN en tenaamstelling en/of uw creditcardnummer)
 • Uw kopie ID of paspoort
 • Uw kopie rijbewijs

Waarom Noorderzon Campers uw gegevens nodig heeft

Noorderzon Campers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen over ingediende aanvragen rondom het huren, kopen of onderhouden van een camper, en/of om u via nieuwsbrieven (per e-mail) op de hoogte te houden van ontwikkelingen en acties bij Noorderzon Campers en/of om zo gegevens te verzamelen om de performance van onze website te verbeteren. Daarnaast kan Noorderzon Campers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor het huren of kopen van een camper en het nakomen van de bijbehorende garantieverplichtingen. Voor persoonsgegevens die met uw toestemming zijn verkregen geldt dat u de toestemming daarvoor altijd weer in kunt trekken.

Alle bovengenoemde persoonsgegevens met uitzondering van de ‘statistiek Google Analytics’ (en tevens met uitzondering van kopie rijbewijs indien u geen camperbestuurder bent) zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een huurovereenkomst met Noorderzon Campers. Indien u deze noodzakelijke gegevens niet verstrekt, zal Noorderzon Campers geen huurovereenkomst met u kunnen aangaan.

Alle bovengenoemde persoonsgegevens met uitzondering van de ‘statistiek Google Analytics’ en kopie ID/paspoort zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een koopovereenkomst met Noorderzon Campers. Indien u deze noodzakelijke gegevens niet verstrekt, zal Noorderzon Campers geen koopovereenkomst met u kunnen aangaan. Voor het aangaan van een koopovereenkomst dient Noorderzon Campers uw rijbewijs in te zien, maar opslag hiervan is niet nodig.

Alle bovengenoemde persoonsgegevens met uitzondering van de ‘statistiek Google Analytics’, kopie ID/paspoort, kopie rijbewijs en bankgegevens zijn noodzakelijk voor het afsluiten van een werkplaatsovereenkomst met Noorderzon Campers. Indien u deze noodzakelijke gegevens niet verstrekt, zal Noorderzon Campers geen werkplaatsopdracht voor u kunnen uitvoeren.

Hoe lang Noorderzon Campers uw gegevens bewaart

Noorderzon Campers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gevoelige informatie zijnde uw bankgegevens, kopie ID/paspoort en kopie rijbewijs worden niet langer dan een jaar bewaard. De overige gegevens worden bewaard gedurende het bestaan van Noorderzon Campers met het oog op fiscale wetgeving (in het geval van een afgesloten overeenkomst, max. 7 jaar) alsmede marketingdoeleinden.

Delen met anderen

Noorderzon Campers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of in het kader van remarketing.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Noorderzon Campers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip en de locatie van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Noorderzon Campers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. We gebruiken marketingcookies om onze bezoekers over meerdere websites te kunnen volgen. Met de verzamelde informatie kunnen we relevante advertenties van Noorderzon Campers op verschillende advertentienetwerken tonen. Heeft u zich aangemeld voor een nieuwsbrief van Noorderzon Campers, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor remarketing via verschillende advertentienetwerken.

Google Analytics

Noorderzon Campers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de betaalde advertenties van Noorderzon Campers zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Noorderzon Campers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Noorderzon Campers heeft hier geen invloed op.

Noorderzon Campers heeft Google geen toestemming gegeven om via Noorderzon Campers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten anders dan Google Display Netwerk en Google Ads (remarketing).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@noorderzon-campers.nl. Noorderzon Campers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Noorderzon Campers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Noorderzon Campers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Noorderzon Campers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@noorderzon-campers.nl. Noorderzon-Campers.nl is een website van Noorderzon Campers en is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Smalle Weegbree 5, 8472 BG Wolvega.
 • Vestigingsadres: Smalle Weegbree 5, 8472 BG Wolvega.
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59745738
 • Telefoon: 0561 – 700 205
 • E-mailadres: info@noorderzon-campers.nl

Klacht indienen Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Noorderzon Campers niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.